Rádi se s vámi podělíme o článek z časopisu PROFI

19. květen 2020
Rádi se s vámi podělíme o článek z časopisu PROFIRádi se s vámi podělíme o článek z časopisu PROFI

    Nový skutečně promyšlený sklízecí koncept: MAXIMUS od Georg Bauer

 • mlátička používá překládací vůz místo zásobníku
 • všechny pohony jsou elektrické, hlavní zdroj je dieselagregát
 • Podvozek umožňuje velice široké mlátící orgány
 • Dva, vedle sebe umístěné 1,3 m široké tangenciální mláticí bubny s celkovou šířkou 2,6 m o průměru 700 mm
 • Plocha vytřasadel 11,6 m², plocha sít 9,9 m²
 • Zásobník 34.000 l
 • žací lišta až 18 m
 • Celková šířka stroje 3m, celková délka 10,2 m resp.12 m


Podstatné zvláštnosti konstrukce:

 • Průtok hmoty strojem je podélně rozdělen. K tomu slouží dvoje mláticí bubny a vytřasadla umístěné vedle sebe a to z již existujících a funkčních sklízecích mlátiček. Sláma spolu s plevami jsou ukládané do dvou řádků bočně vedle stroje.
 • Místo zásobníku je běžně dostupný překládací vůz spojený se strojem na závěsu nebo kloubem.
 • Žací lišta je vedena na vlastních kolech

Místo pásového podvozku je pod strojem tandemový podvozek