Přístroj na vyměřování půdních bloků - možnost vyzkoušení

25. říjen 2019

SOUTH S750 / S760

Dostupný a jednoduchý přístroj pro vyměřování

  • Ruční přístroj pro zemědělské účely včetně programu GEOAGRI od společnosti AGinfo, se kterým lze měřit v několika praktických režimech a veškerá data lze pohodlně exportovat například do portálu farmáře LPIS či jiných aplikací, které uživatelé používají. V programu GEOAGRI mohou uživatelé také moci načítat různé mapové podklady třeba z LPIS nebo ČÚZK – katastrální mapy, ortofoto,.podle, kterých se mohou orientovat v terénu a měřit. S tímto přístrojem tedy zvládnou kontrolovat hranice půdních bloků a katastrálních parcel, hledat a zaznamenávat body. Také budou moci spočítat plochu objektů a spoustu jiných činností.

Možnosti použití
• Geodetické měření a vytyčování
• Kontrolní měření
• GIS měření a ukládání dat
• Zemědělské aplikace
• Topografické měření

Specifikace
• S 750, přesnost LPIS, až 0,4 m, jednofrekvenční přijímač
• S 760, přesnost geodetická, až 2,5 cm, dvojfrekvenční přijímač
• Příjem dvojnásobného počtu satelitů GPS i GLONASS
• Wi-Fi připojení
• 4G GSM modem
• Fotoaparát 3MP

South 750 (L1):  AKCE: 59.000,-Kč bez DPH

South 760 (L1/L2): 116.000,-Kč bez DPH
Spolehliví partneři a dodavatelé